Selecteer een pagina

Ecotopia van Kumi Neko

Voor de fijne collegereeks  Psychologie voor Duurzaamheid van de Impact Academy krijgen deelnemers vooraf een vrachtlading digitale input. Deze keer bevatte de informatieschatkist de whitepaper Sizzle van het Britse communicatiebureau Futerra . Kern van hun geweldige betoog over communicatie over duurzaamheid: Sell the sizzle, not the sausage.

Dat hebben ze niet zelf bedacht, dat geven ze eerlijk toe. Die tekst is van ‘a supersalesman named Elmer Wheeler’. Maar ze passen de marketingslogan aanstekelijk toe op communicatie over het D-woord, waar de meeste mensen:

  • A-geen zin (meer) in hebben
  • B- geen tijd voor hebben
  • C-eczeem van krijgen
  • D- gedeprimeerd van raken
  • (meer dan één antwoord mogelijk)

‘Sell the sizzle, not the sausage’ is niet met dezelfde gevoelswaarde te vertalen. Aan de keukentafel, waar bij ons inmiddels nog vier gezinsleden zitten die Engels onderricht hebben genoten, hebben we een poging gewaagd. ‘Verkoop het gespetter, niet de worst.’ Getver. ‘Slijt het sissen, niet de saucijs.’ Bekt best lekker, maar maakt toch geen vergelijkbare beelden los als de Engelse variant. ‘Verkoop het gevoel, niet het product’ geeft de boodschap aardig weer, maar heeft zélf totaal geen sizzle.

Hoe dan ook, de bedoeling is helder: je overtuigt mensen niet door ze een onfris ogend, koud stuk dood dier voor te houden, maar door hun eetlust op te wekken via herinneringen aan genoeglijk gespetter in een braadpan of geuren die opstijgen van de BBQ.

Hell doesn’t sell

Klimaatverandering, zegt Futerra terecht, sounds like hell: zeespiegelstijging, ziedende tornado’s, allesverschrompelende droogte, miljoenen vluchtelingen.  Weinig sizzle, zeg maar. Misschien is het een aantrekkelijk idee dat de Nederlandse zomers warmer worden? Ja, en u krijgt er gratis hoosbuien en landbouwschade bij, dames en heren. komt dat zien. Hell doesn’t sell (die hebben ze wél zelf bedacht), dus moet je heaven in stelling brengen als je mensen wat dan ook aan het verstand wil peuteren over klimaatverandering. En zéker als je ze wilt stimuleren om klimaat-/milieuvriendelijker gedrag te vertonen. Heaven sizzles.

Wil je lezen hoe je dat kunt doen, klik dan op deze link  naar een PDF van Sizzle. Zeker doen.

Intussen probeer ik mij mijn eigen Low Carbon Heaven voor te stellen.  Denk alle mitsen en maren weg, denk de Donald Trumps van deze wereld weg, ga even mee in het sprookje dat Rutte III het groenste kabinet ooit is. Het kán, een klimaatneutrale samenleving. Hoe zou mijn Ecotopia eruit zien?

Ecotopia

Ik merk dat ik geneigd ben om na te denken over alles wat er dan níet meer is: geen angst meer voor de ontwrichtende effecten van klimaatverandering. Geen economie die uitsluitend gericht is op graaien en groeien. Geen kolencentrales, olieraffinaderijen en gaswinning meer. Geen ongelijkheid meer, dus ook geen oorlog. Geen watertekorten, geen overstromingen, geen hongersnood. Geen armoede, geen ontheemden. Geen bio-industrie, geen leeggeviste zeeën, geen files, want er is bizar goed openbaar (elektrisch) vervoer. Aha, daar komt  ‘ie. Om een nieuwe wereld te kunnen scheppen, moet je niet alleen een beeld hebben van wat je níet meer wil, maar vooral ook van wat je wél wil, en  waar je met z’n allen naartoe kunt werken .

Dus: onbeperkte hernieuwbare energie voor iedereen. Eerlijke welvaartsverdeling en gelijke kansen. Mensen delen spullen en diensten:  auto’s, grasmaaiers, huizen misschien zelfs. Bezit en consumptie zijn niet langer het toppunt van genot. De natuur krijgt de kans zich te herstellen. We eten weer normaal voedsel, met vitamines en zonder gifstoffen. Dieren worden weer gezien als levende wezens en niet als productiemiddelen. Mensen ook trouwens. Onze kinderen zullen onbekommerd hun richting kunnen vinden en hun leven kunnen leiden. De lucht is blauw, de bloemen bloeien, de bijtjes zoemen. Kijk: heaven! Daar wil je toch aan meewerken?